Ispravku internog oglasa za prijem državnih službenika u Opštini Drvar
Krajnji, novi rok podnošenja dokumentacije 09.02.2018. godine

Na temelju člana 33., a u svezi sa članom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Opštine Drvar, objavljuje


ISPRAVKU INTERNOG OGLASA
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Opštini Drvar

 

Vrši se ispravka Internog oglasa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Opštini Drvar (Broj:6/18), za poziciju 01. Stručni saradnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac, objavljenog na web stranici ADSFBiH, dana 25.01.2018. godine, u dijelu „Uvjeti":I

Postojeći tekst:
„- VSS, VII stepen, odnosno visoko obrazovanje I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova), diplomirani ekonomista-menadžer",


Mijenja se i glasi:
„- VSS (VII stepen) ekonomskog smjera, ili diploma I, II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova), ekonomskog smjera".

 

II

U ostalom dijelu tekst Internog oglasa ostaje neizmijenjen.

 

Obrazloženje: Naknadno je utvrđeno da, uz zahtjev za interno oglašavanje nije dostavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog opštinskog organa uprave Opštine Drvar, broj: 02-05-3709/17 od 06.11.2017. godine.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.