Sastanak sa kontakt osobama za obuku u JLS: Konjic, 12. decembar 2013. godine
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.