Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. septembra 2017. godine

Sarajevo, 10. april - Vlada Federacije BiH - na 107 sjednici održanoj u Sarajevu 22. juna - zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. septembra 2017. godine.

Federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica treba da obustave i zaključivanje svih ugovora o djelu do 30. septembra 2017. godine.

U slučaju neodgodive potrebe ovi federalni organi mogu tražiti suglasnost Vlade FBiH za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija.

U slučaju neodgodive potrebe ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH.

Ranije date suglasnosti od strane Vlade FBiH za zaključenje ugovora o djelu federalnim ministarstvima, a koje nisu realizirane ostaju na snazi i ne podliježu ponovnom davanju suglasnosti Vlade FBiH.

 

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.