U Singapuru kurs “Smart Nation: Strategy to Implementation"

Sarajevo, 20. mart - Ministarstvo vanjskih poslova Republike Singapur uputalo je poziv za učešće jednog bosanskohercegovačkog stručnjaka na kursu "Smart Nation: Strategy to Implementation".

Kurs se održava u okviru Singapore Cooperation Programme Training Award (SCPTA) od 12. do 16. juna.

Singapurska strana snosi troškove boravka učesnika (smještaj, lokalni transport, školarina, džeparac i zdrastveno osiguranje), dok učesnici sami snose troškove povratne avio karte.

Kurs je namijenjen državnim službenicima koji su uključeni u ovu oblast i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Sve dodatne informacije, kao i prijavni formular, mogu se naći na web stranici www.scp.gov.sg

Zainteresirani kandidati trebaju najkasnije do 18. aprila da u Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju) dostavi: a) popunjen prijavni obrazac (sve rubrike izuzev Part Four /Endorsement .../ koju popunjava i ovjerava MVP BiH); b) kopiju važeće putne isprave BiH.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.