Aktuelne najave događaja
Obuka o prednostima implementacije novog modela analize potreba za obukom
Sarajevo, 23. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizira dvodnevni program obuke o prednostima implementacije novog modela analize potreba i evaluacije efekata obuk
više ...
Na Jahorini obuka „Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke“
Sarajevo, 19. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizira jednodnevni program obuke o temi "Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke".
više ...
U Maleziji kurs "Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward"
Sarajevo, 18. oktobar - Vlada Malezije dostavila je ponudu za učešće državnih službenika iz Bosne i Hercegovine na stručnom kursu „Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward". Kurs se održava u okviru Malaysian Tehnical Cooperation Programme (MTCP) u p
više ...
VAŽNO OBAVJEŠTENJE kandidatima koji se prijavljuju na javne konkurse
Sarajevo, 5. oktobar - Obavještavamo kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse da od 14. septembra 2017. godine kada je na snagu stupila Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu koriste novu verziju Pr
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. decembra 2017. godine
Sarajevo, 29. septembar - Federalna vlada je do 31. decembra 2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje, to jest zaduženja federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu s
više ...
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
više ...
Federalna Vlada dala suglasnost ADS-u FBiH za obavljanje poslova u Tuzlanskom kantonu
Sarajevo, 15. septembar - Vlada FBiH je suglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Ovu je suglasnost Vlada FBiH dala na jučer odr
više ...
Izmijenjena i dopunjena Uredba o polaganju ispita za kandidate za državnu službu
Sarajevo, 8. septembar - S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za drž
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.