Okončan jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz JLS
 

Sarajevo, 26. oktobar - Jučer je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru BaCID projekta kojeg finansira Austrijska razvojna agencija, realizirala jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz jedinica lokalne samouprave (JLS) koji rade na poslovima planiranja i realizacije aktivnosti u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Radionicu je prigodnim uvodnim izlaganjem otvorio direktor ADS-a FBiH Refik Begić.

-Danas ćemo razmijeniti informacije između praktičara iz državne službe BiH i voditelja radionice koji nam dolaze iz Austrije i Slovačke. Zaključci sa ove radionice bi trebalo da predstavljaju osnovu za daljnju razradu podzakonskih propisa koji uređuju ovu oblast - konstatirao je direktor Begić.

On je posebno potcrtao uspjeh koji je ADS FBiH postigla u jačanju Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.
Cilj održavanja edukacije je bio razmjeniti informacije sa ekspertima iz Slovačke i Austrije u vezi sa primjenom modela povezanosti ocjenjivanja službenika i stručnog usavršavanja, kroz uvođenje okvira kompetencija. Na radionici su predstavljeni primjeri i najbolje prakse koji se koriste u zemljama EU, a sve u cilju unapređenja stanja u Federaciji BiH, uz preporuku SiGMA stručnjaka.
Predavači su bili Katarina Staronova, Michal Sedlacko i Julia Dahlvik.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.