Okončana obuka “Efektivno upravljanje projektima u BiH: Implementacija EU tenderskih procedura”
 

Sarajevo, 16. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee) - u Sarajevu je organizirala trodnevnu obuku o temi "Efektivno upravljanje projektima u BiH: Implementacija EU tenderskih procedura".

Obuka je organizirana u okviru druge faze projekta koji je finansijski podržan od Republike Slovačke u okviru SlovakAid pomoći podrške zemljama u razvoju, a kofinansirala je Agencija za državnu službu FBiH.
Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici jedinica lokalne samouprave i relevantnih ministarstava koji bliže uređuju ovu oblast i koji su aktivno uključeni u proces pripreme infrastrukturnih projekata za oblast vodoprivrede.

Cilj programa obuke je bio upoznavanje polaznika sa sadržajem priručnika u oblasti pripreme projekata u skladu sa EU tenderskim procedurama, te međusobna razmjena iskustava i znanja, posebno Republike Slovačke u ovoj oblasti. Nadalje, polaznici obuke su upoznati sa FIDIC procedurama u postupku upravljanja infrastrukturnim projektima.

Ukupno 29 učesnika su uzela učešće na obuci.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.