Najave održavanja ispita i obuka
     
 
Najave događaja
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. decembra 2017. godine
Sarajevo, 29. septembar - Federalna vlada je do 31. decembra 2017. godine produžila moratorij na zapošljavanje, to jest zaduženja federalnim upravama, federalnim upravnim organizacijama, federalnim ustanovama i drugim federalnim institucijama i službama, naročito Agenciji za državnu s
više ...
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
više ...
 
     
 
Događaji
Petnaest rukovodećih državnih službenika u FBiH dobilo diplome
Sarajevo, 11. decembar - U okviru realizacije Programa obuke za rukovodeće državne službenike u Federaciji BiH, izvršena je procjena znanja za petnaest rukovodećih državnih službenika koji su u periodu od aprila do novembra 2017. godine bili polaznici ove edukacije. Ciljevi ovog
više ...
Obuku „Disciplinski postupak“ pohađalo 68 državnih službenika
Zenica-Mostar, 4. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2017. godine - organizirala je dvije jednodnevne obuke o temi „Disciplinski postupak". Obuka su održane u
više ...
Održana godišnja konferencija „Dobra obuka-bolja uprava“
SARAJEVO, 29. novembra - Šesta godišnja konferencija "Dobra obuka-bolja uprava" u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) održana je jučer u Sarajevu a prisustvovalo joj je oko stotinu sudionika - načelnici općina i gradonačelnici s prostora Federaci
više ...
Vlada FBiH usvojila dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“
Sarajevo, 17. novembra - Na 128. sjednici održanoj 15. novembra u Mostaru Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH".Ovaj dokument je usklađen sa Strategijom reforme
više ...
Sastanak o prednostima implementacije novog modela analize potreba za obukom i evaluacije efekata obuke za kontakt osobe za obuku
Sarajevo, 13. novembra - U okviru projekta "Unapređenje procesa analize potreba za obukom i evaluacije efekata obuke" Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) je - u suradnji sa implementatorom projekta IBusiness d.o.o Istočno Sarajevo - realizirala dvodnevni sastanak o implementa
više ...
U hotelu „Lavina“ na Jahorini održana obuka “Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke”
Sarajevo, 13. novenbra - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizirala je jednodnevni program obuke o temi "Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke
više ...
Ukupno 162 učesnika na pet jednodnevnih obuka „Matične knjige“
Sarajevo, 8. novembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) - organizirala je pet jednodnevnih obuka o temi „Matične knjige". Obuka je održana u Tuzli, Bosanskom Petrovcu, Tomislavgradu, V
više ...
Okončan jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz JLS
Sarajevo, 26. oktobar - Jučer je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru BaCID projekta kojeg finansira Austrijska razvojna agencija, realizirala jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz jedinica lokalne samouprave (JLS) koji rade na p
više ...
Održan I-modul inhouse obuke u općini Tešanj
Sarajevo, 20. oktobar - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) u Tešnju je jučer održana "in house" obuka za zaposlenike općine o temi "Finansijsko upravljanje i kontrola". Obuku je pohađalo 15 polaznika. Sadržaj programa obuke je bio sljede
više ...
Okončana obuka “Efektivno upravljanje projektima u BiH: Implementacija EU tenderskih procedura”
Sarajevo, 16. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi (NISPAcee) - u Sarajevu je organizirala trodnevnu obuku o temi "Efektivno upravljanje projektima u BiH: I
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.