Najave održavanja ispita i obuka
     
 
Najave događaja
Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namij
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. septembra 2017. godine
Sarajevo, 10. april - Vlada Federacije BiH - na 107 sjednici održanoj u Sarajevu 22. juna - zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Fe
više ...
 
     
 
Događaji
Upravljanje kvalitetom - CAF u ADS-u FBIH
Sarajevo, 24. juli - Radna grupa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) radila je na izradi Akcionog plana i prioritizaciji aktivnosti u okviru implementacije CAF-a i unapređenja efektivnosti procesa rada, uz facilitaciju vanjskog eksperta Thomasa Proroka. Vla
više ...
Održane četiri dvodnevne obuke „Politike Europske unije“
Sarajevo, 6. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) tokom maja su održane četiri dvodnevne radionice na temu „Politike Europske unije". Radionice su održane u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli. Ukupno je 71 državni služ
više ...
Okončana radionica „Finansijsko upravljanje i kontrola u JLS“
Sarajevo, 2. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tokom maja je održano četiri jednodnevnih radionica na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave (JLS)". Radionice su održane u Vitezu 24. maja, Tuzli 24. maj
više ...
ADS FBiH započeo realizaciju Programa edukacije za rukovodeće državne službenike
Sarajevo, 25. maj - Danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) započela dvodnevna radionica na temu „Upravljanje razvojem organizacije". Radionica se održava u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, a sudionici su rukovodeći državni sl
više ...
Održan skup „Transparentnost i odgovornost kao mehanizmi antikorupcijskoga djelovanja“
Sarajevo, 27. april - Jučer je u Sarajevu održan okrugli stol „Transparentnost i odgovornost kao mehanizmi antikorupcijskoga djelovanja". Okrugli stol je organizirao Transparency International BiH u suradnji sa Europskom akademijom demokratije. Skup je organiziran u okviru projekta &b
više ...
Direktor Begić na regionalnoj konferenciji u organizaciji Transparency Internacional BiH
Sarajevo, 14. marta - U Sarajevu je danas i jučer održana Regionalna konferencija „Dijalogom i suradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave". Na konferenciji je prezentiran izvještaj trećeg monitoringa reforme javne uprave u BiH, a prezentaciju je
više ...
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ održana u Tuzli i Livnu
Livno-Tuzla, 10. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65.
više ...
U Zenici i Sarajevu održana obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
Zenica-Sarajevo, 3. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizirala je dva jednodnevna programa obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU". Obuke su održane u Saraje
više ...
Okončana edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”
Bihać-Livno, 2. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizirala je jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK". Obuka je od
više ...
Na pet jednodnevnih obuka „Zakon o zaštiti ličnih podataka“ 129 državnih službenika
Sarajevo, 23. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je tri jednodnevne obuke na temu „Zakon o zaštiti ličnih podataka". Ove su obuke održane u Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Pored toga, ADS FBiH je u suradnji sa Agencijom za z
više ...
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.