Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Raspored polaganja stručnog ispita - Aktuelno
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Općina Srebrenik (odlaganje polaganja stručnog ispita)
OBAVJEŠTENJE kandidatima o odlaganju polaganja stručnog ispita u Općini Srebrenik zakazan za 20.11.2017. godine (Sekretar organa državne službe)
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Pozicija: 02.)
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Pozicija: 02.)
OBAVJEŠTENJE kandidatima O NOVOM TERMINU održavanja stručnog ispita za poziciju - Direktor Federalne direkcije za namjensku industriju
Općina Srebrenik
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Općina Vitez
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine - Kantonalni porezni ured Mostar
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Općina Centar Sarajevo
OBAVJEŠTENJE kandidatima o ODGAĐANJU održavanja stručnog ispita za poziciju 01. Sekretar mjesne zajednice u Službi za lokalnu samoupravu
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.