Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Raspored polaganja stručnog ispita - Aktuelno
Strana 1 od 2 1 | 2 »
Bosansko-podrinjski kanton Goražde - Služba za odnose s javnošću
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispit
Bosansko-podrinjski kanton Goražde - Obavještenje kandidatima za poziciju Stručni saradnik za odnose s javnošću i informisanje o promjeni mjesta održavanja stručnog ispita
Obavještenje kandidatima o promjeni mjesta održavanja stručnog ispita
Kantonalni sud u Sarajevu
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Općina Bosanska Krupa
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Općina Bugojno
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Općina Trnovo
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
MUP SBK
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispita
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispit
Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispit
Ured Vlade Federacije BiH za evropske integracije
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja stručnog ispita i popis tematskih oblasti i propisa za utvrđivanje pitanja za pismeni dio stručnog ispit
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.