Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine  Federacije BiH“, br. 75/17

Datum

    04.10. 2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića 7

Datum polaganja

13.11. 2017. godine

Vrijeme polaganja

10,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima B do K

12,00 sati, kandidati čije prezime počinje slovima  M do  V

 

Datum objave na web-u

 

06.11.2017. godine

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.