Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Općina Centar Sarajevo ( konkurs broj: 483/17)
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

OPĆINA  CENTAR SARAJEVO

( konkurs broj: 483/17)

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 68/17

Datum

08.09.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

30.10.2017.

Vrijeme polaganja:

10,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom A-Č

12,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom D-L

14,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa slovom M-Z

 

Datum objave na web-u

 

   24.10.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.