Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Novi Travnik
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH

-       KANTONALNI POREZNI URED NOVI  TRAVNIK

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 75/17

Datum

04.10. 2017. godine

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

17.01.2018.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati

Datum objave na web-u

 

   

      11.01.2018. godine

 

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure, o čemu neće biti pismeno obavješten.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.