Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
Obavještenje kandidatima o terminu polaganja Ispita općeg znanja

 

 

 

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA KOJI SU DUŽNI PRISTUPITI  POLAGANJU

ISPITA OPĆEG ZNANJA

Naziv organa

 

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

 

Objava konkursa

Štampa/Glasilo

„Službene novine Federacije BiH“ br. 91/17

Datum

24.11.2017.

 

 

Mjesto polaganja

Sarajevo (prostorije ADS FBiH)

Ulica i broj

Kulovića br. 7

Datum polaganja

26. 12. 2017.

Vrijeme polaganja:

12,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa A-K

14,00 sati –kandidati čije prezime počinje sa L-U

Datum objave na web-u

 

   19.12.2017. godine

  

NAPOMENA:

Kandidati su dužni pristupiti ispitu u tačno  određeno vrijeme, odnosno dostaviti dokaz o položenom IOZ-u u skladu sa Zakonom do dana pristupanja ispitu, u protivnom smatrat će se da su odustali od učešća u konkursnoj proceduri.

Kandidati koji polože ispit općeg znanja, učestvuju u daljoj konkursnoj proceduri i pristupaju polaganju stručnog ispita.

U skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj 49/06, 76/11 i 89/11), imena kandidata se ne objavljuju.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.