Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ održana u Tuzli i Livnu

Livno-Tuzla, 10. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65. sjednici - organizirala je dva dvodnevna programa obuke na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II".

Obuke su održane u Tuzli 27. i 28. februara i Livnu 06. i 07. marta.

Svrha održavanja ove obuke je bila upoznati učesnike sa svim fazama projektnog ciklusa, načinom programiranja pomoći IPA II u BIH i ukazati na raspoložive prilike za projektnu finansijsku podršku iz EU fondova.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima EU integracija i implementiraju projekte finansijski podržane od strane EU.

Ukupno je 37 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.