Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
U Zenici i Sarajevu održana obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
 

Zenica-Sarajevo, 3. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizirala je dva jednodnevna programa obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU".

Obuke su održane u Sarajevu 16. februara i Zenici 28. februara.

Ciljnu grupu su predstavljali svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU-integracija pisano komuniciraju i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi procesa EU-integracija.

Obuka je omogućila da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici su imali priliku naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj.

Ukupno je 38 uposlenika organa uprave FBiH pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Zenici.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.