Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Okončana edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”

Bihać-Livno, 2. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizirala je jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK".

Obuka je održana u Bihaću 23. februara i Livnu 28. februara.

Ciljnu grupu su predstavljali uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima harmoniziranja domaće legislative sa EU pravnom stečevinom - acquis communautaire, te sudjeluju u ispunjavanju Upitnika Europske komisije (EK).

Ukupno je 40 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.