Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Na pet jednodnevnih obuka „Zakon o zaštiti ličnih podataka“ 129 državnih službenika
 

Sarajevo, 23. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je tri jednodnevne obuke na temu „Zakon o zaštiti ličnih podataka". Ove su obuke održane u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.

Pored toga, ADS FBiH je u suradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih/osobnih podataka organizirala još dvije obuke sa istom temom koje su održane u Bosanskom Petrovcu i Vitezu.

Sve su obuke održane u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave.

Svrha održavanja ove obuke je bila upoznati polaznike sa pravnim okvirom zaštite ličnih podataka, primjenom odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, te ukazivanje na primjenljivost odredbi ovog zakona i Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Ukupno je 129 državnih službenika pohađalo ovu obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Tuzli.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.