Prijava za konkurs

Prijavni obrazac možete otprintati prazan i rubrike popuniti hemijskom olovkom. Ukoliko koristite računar za popunjavanje prijavnog obrasca, isti ne popunjavati direktno na web-u, snimite prijavni obrazac na disk Vašeg PC-a i nakon toga popunite rubrike istog.

Prijavni obrazac za državne službenike možete preuzeti ovdje

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca možete preuzeti ovdje

Prijavni obrazac za pripravnike možete preuzeti ovdje

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.