Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 34
 
     
 
Obuku „Disciplinski postupak“ pohađalo 68 državnih službenika
 

Zenica-Mostar, 4. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2017. godine - organizirala je dvije jednodnevne obuke o temi „Disciplinski postupak".

Obuka su održane u Zenici 29. novembra i Mostaru 30. novembra.

Svrha održavanja obuke je bila razmjena informacija, te jačanje mreže praktičara u oblasti primjene propisa, a vezano za postupak sprovođenja disciplinskog postupka.

Ciljnu grupu su činili uposlenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su predloženi u ime organa za članove disciplinske komisije i imenovani medijatori.

Obuka je „tretirala" sljedeće sadržaje: a) pravni okvir kojim se uređuje disciplinska odgovornost, povrede službene dužnosti i disciplinske mjere sa akcentom na nedostatke pravnog okvira - disciplinska prijava, disperzija postupka kroz ulogu medijatora, prvostepeni postupak, rokovi zastare i problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja; b) disciplinska komisija, problem njenog funkcioniranja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada ADS-a FBiH zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja disciplinskog postupka; c) kantonalni propisi o vođenju disciplinskog postupka.

Ukupno je 68 državnih službenika pohađalo obuku.

Fotografija je sa obuke održane u Mostaru.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.