Sastanak o prednostima implementacije novog modela analize potreba za obukom i evaluacije efekata obuke za kontakt osobe za obuku
 

Sarajevo, 13. novembra - U okviru projekta "Unapređenje procesa analize potreba za obukom i evaluacije efekata obuke" Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) je - u suradnji sa implementatorom projekta IBusiness d.o.o Istočno Sarajevo - realizirala dvodnevni sastanak o implementaciji novog modela analize potreba i evaluacije efekata obuke.

Sastanak je održan na Jahorini, a prisustvovalo mu je 50 predsatvnika sa svih nivoa administrativne vlasti s prostora Federaciji Bosne i Hercegovine.

Svrha održavanja sastanka je bila razmijeniti informacije o postignućima ADS-a FBiH u procesu analize potreba za obukom u proteklom periodu, te predstavljanje projektnih rezultata u vezi sa unapređenjem procesa analize potreba za obukom i njene povezanosti sa evaluacijom efekata obuke.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su iz Fonda za reformu javne uprave - Revidirani Akcioni plan 1, uz koordinaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.