U hotelu „Lavina“ na Jahorini održana obuka “Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke”
 

Sarajevo, 13. novenbra - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini - organizirala je jednodnevni program obuke o temi "Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke".

Obuka je održana u hotelu „Lavina" na Jahorini.

Svrha održavanja obuke je bila upoznati polaznike sa metodologijom analize potreba obuke i evaluacijom efekata obuke.

Ciljnu su gupu činili rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ukupno je sudjelovalo 42 polaznika.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.