Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 38
 
     
 
U Sarajevu održana dvodnevna međunarodna radionica „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resursima“
 

Sarajevo, 7. novembar - U Sarajevu je 3. i 4. novembra održana dvodnevna radionica na temu „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resusrima".

Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), Regionalnog odbora za državnu službu Republike Kazahstan-Astana (ACSH) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Republike Kazahstan.

Učešće na ovoj radionici imale su pristupne zemlje članice ACSH koje, između ostalih, uključuju i Azerbejdžan, Armeniju, Bosnu i Hercegovinu, Gruziju, Estoniju, Kazahstan, Makedoniju, Moldaviju...

Svaka od spomenutih zemalja članica ACSH prezentirala je dostignuća u tri važne tematske oblasti koje se odnose na elektronsko zapošljavanje i selekciju kandidata, registar državnih službenika i IT platformu za upravljanje ljudskim resursima (HRM) u državnoj službi koji uključuje sve segmente HRM-a.

Osim zemalja članica ACSH, na ovom skupu doprinos su dali i predstavnici Ureda Visokog predstavnika u BiH, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH te praktičari za HRM i IT sa svih nivoa vlasti u BIH.

Uvodno obraćanje i poseban značaj skupu svojim je prisustvom dala potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović, te v.d. direktora ADS-a FBiH Refik Begić. Pored njih, uvodno izlaganje su imali i Yernar Zharkeshov, tim lider ACSH-a te Armin Sirćo, lider i koordinator za oblast socijalne inkluzije i demokratiju.

Uvodničari su ukazali da je razmjena iskustva i znanja neophodna za daljne reformske procese u BiH i Federaciji BiH u oblasti unapređenja procesa zapošljavanja i selekcije državnih službenika te istakli značaj održavanja ovog skupa, posebno promatrano u svijetlu daljnih koraka u radu Agencije za državbnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

- U okviru reforme javne uprave i državne službe ovo je prilika da razmijenimo iskustva država jer ćemo dobiti IT platformu, koja je preduslov da se napravi jedna registracija resursa kojima raspolaže državna služba. Na bazi tih pokazatelja donijet će se plan o daljim aktivnostima - kazala je Mahmutbegović.

V.d. direktora Agencije za državnu službu FBiH Refik Begić izrazio je nadu da će radionica pomoći uposlenicima državne službe da budu spremni na sve izazove koji slijede, među kojima je korištenje ljudskih potencijala na osnovu već postojećih kapaciteta.

Nakon razmjene informacija, tokom drugog dana radionice, istaknuti su najveći izazovi u procesu informatizacije HRM-a. U tom kontekstu, izdvojeno je sljedeće: a) nedostatak finansijskih sredstava u punoj primjeni IT-a; b) regulatorni okvir i ograničenja koja se odnose na primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka i poštivanje principa transparentnosti; c) nepostojanje jedinstvenog kataloga radnih mjesta; d) nedovoljna komunikacija između organa i HR jedinica; e) nedovoljna spremnost organa za upravljanje promjenama u smislu pune implementacije IT platforme i f) nedovoljna motiviranost državnih službenika.

 

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.