Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 23
 
     
 
Sastanku koordinatora za evropske integracije prisustvovalo 30 državnih službenika
 

Zenica-Sarajevo, 21. januar - U Zenici i Sarajevu je 19. odnosno 20. januara održan sastanak sa kordinatorima za evropske integracije.

Sastanku u Zenici prisustvovali su uposlenici kantonalnih organa državne službe, a u Sarajevu uposlenici federalnih organa državne službe. Na oba sastanka ukupno je prisustvovalo 30 državnih službenika.

Organizator sastanka je bila Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) a u okviru Projekta „Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja/kompetencija državnih službenika". Projekat finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevtsva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Moderatori ona oba sastanka su bile Maja Rimac-Bjelobrk i Maja Smrzlić.

Na sastancima su usvojeni i sljedeći zaključci: a) jasno precizirati ulogu koordinatora za evropske integracije; b) mreža koordinatora za evropske integracije treba da uključuje sve nivoe vlasti u Federaciji BiH s ciljem unapređenja vertikalne komunikacije; c) raditi na jačanju kapaciteta službenika uvođenjem posebnih programa obuke; d) jačati svijest imenovanih lica o obavezama državnih službenika i organa državne službe o procesu evropskih integracija; e) uključiti predstavnike Ureda Vlade FBiH za evropske integracije i Federalnog zavoda za programiranje razvoja u daljne aktivnosti ovog Projekta.

Fotografija je sa sastanka održanog u Sarajevu.

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.