Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 23
 
     
 
U Zenici održan sastanak sa kontakt osobama za obuku u JLS
 

Sarajevo, 8. oktobar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru aktivnosti koje se odnose na Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) - organizirala je promotivni sastanak sa kontakt osobama za obuku u jedinicama lokalne samouprave.

 

Sastanak je održan u Zenici 1. oktobra, a u cilju dalje podrške razvoju platforme za registraciju korisnika za e-učenje i e-prijavljivanje.

 

Na sastanku su usvojeni i sljedeći zaključci: a) izvršiti promjene/olakšati elektronsko prijavljivanje zainteresiranih uposlenika jedinica lokalne samouprave, a kao prijelazno rješenje zadužuju se kontakt osobe da unose elektronske prijave za sve učesnike iz svoje JLS: b) zadužuju se partneri na projektu da osiguraju redovno ažuriranje sadržaja na e-kursevima i da otklone uočene greške u uputstvima i obavijestima tokom pohađanja ovih kurseva; c) u cilju planiranja i uplate sredstava za sufinansiranje obuka zadužuje se Agencija da blagovremeno obavijesti JLS o pojedinačnim iznosima koje su obavezne planirati u budžetu i uplatiti na podračun pri Jedinstvenom računu trezora.

 

 

 

Na sastanku su prezentirani i rezultati sprovedene analize potreba za obukom, a demonstrirano je i elektronsko upravljanje obukom.

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.