Petnaest rukovodećih državnih službenika u FBiH dobilo diplome
 

Sarajevo, 11. decembar - U okviru realizacije Programa obuke za rukovodeće državne službenike u Federaciji BiH, izvršena je procjena znanja za petnaest rukovodećih državnih službenika koji su u periodu od aprila do novembra 2017. godine bili polaznici ove edukacije.

Ciljevi ovog programa odnose se na povećanje efikasnosti rada rukovodilaca u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni pomjeraju na razvojnom putu, unapređujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.

Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70 posto od trajanja cjelokupnog programa. Kao dodatni kriterij za dobijanje bodova je učešće u završnom projektu koji podrazumijeva pisani rad ili prezentaciju od strane učesnika. Projekat u formi pisanog rada ili prezentacije odnosi se na trenutne ili hitne konkretne strateške ili organizacione potrebe u instituciji ili sektoru, gdje rukovodilac radi.

Napominjemo da je Vlada Federacije BiH svojom Odlukom o davanju saglanosti na sadržaj programa obuke za rukovodeće državne službenike ukazala na obavezu rukovodećih službenika da pohađaju ovaj program edukacije ("Službene novine FBiH" broj 29/17).

U 2018. godini planirana je realizacija Drugog ciklusa ovog programa edukacije.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.