Arhiva događaja
Strana 1 od 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8... »
„In house“ obuka u općini Kladanj
Petnaest rukovodećih državnih službenika u FBiH dobilo diplome
Obuku „Disciplinski postupak“ pohađalo 68 državnih službenika
Održana godišnja konferencija „Dobra obuka-bolja uprava“
Vlada FBiH usvojila dokument ,,Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“
Sastanak o prednostima implementacije novog modela analize potreba za obukom i evaluacije efekata obuke za kontakt osobe za obuku
U hotelu „Lavina“ na Jahorini održana obuka “Osnovne komponente analize potreba obuke i evaluacije efekata obuke”
Ukupno 162 učesnika na pet jednodnevnih obuka „Matične knjige“
Okončan jednodnevni interaktivni program edukacije za praktičare iz JLS
Održan I-modul inhouse obuke u općini Tešanj
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.