Arhiva događaja
Strana 1 od 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 »
Sastanak direktora Begića, ministra Nenadića i čelnika Odbora za žalbe Pere Matijevića
Upravljanje kvalitetom - CAF u ADS-u FBIH
Održane četiri dvodnevne obuke „Politike Europske unije“
Okončana radionica „Finansijsko upravljanje i kontrola u JLS“
ADS FBiH započeo realizaciju Programa edukacije za rukovodeće državne službenike
Održan skup „Transparentnost i odgovornost kao mehanizmi antikorupcijskoga djelovanja“
Direktor Begić na regionalnoj konferenciji u organizaciji Transparency Internacional BiH
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ održana u Tuzli i Livnu
U Zenici i Sarajevu održana obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
Okončana edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”
 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.