Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 24
Svim stranicama: 38
 
Najave održavanja ispita i obuka
     
 
Najave događaja
U organizaciji ADS-a FBiH veliki skup o reformskom procesu javne uprave u BiH
Sarajevo, 21. septembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije aktivnosti iz Akcionog plana Informacije o sistemu državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine: Izazovi i perspektive, planira organizirati jednodnevni sastanak za predstav
više ...
Važno obavještenje za kandidate koji se prijavljuju na javne konkurse
S ciljem unapređenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, a na inicijativu Agencije, Vlada FBiH je donijela „Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
više ...
Federalna Vlada dala suglasnost ADS-u FBiH za obavljanje poslova u Tuzlanskom kantonu
Sarajevo, 15. septembar - Vlada FBiH je suglasna da Agencija za državnu službu Federacije BiH i Odbor državne službe za žalbe, za potrebe Tuzlanskog kantona obavljaju poslove u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Ovu je suglasnost Vlada FBiH dala na jučer odr
više ...
Izmijenjena i dopunjena Uredba o polaganju ispita za kandidate za državnu službu
Sarajevo, 8. septembar - S ciljem unaprjeđenja i skraćenja trajanja procedure javnog konkursa, Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu je izmijenila i dopunila Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za drž
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30. septembra 2017. godine
Sarajevo, 10. april - Vlada Federacije BiH - na 107 sjednici održanoj u Sarajevu 22. juna - zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agenciju za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Fe
više ...
 
     
 
Događaji
Sastanak direktora Begića, ministra Nenadića i čelnika Odbora za žalbe Pere Matijevića
Sarajevo, 29. avgust - Direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS (FBiH) mr. Refik Begić danas je održao sastanak sa ministrom pravde i uprave Kantona Sarajevo Mariom Nenadićem i predsjedavajućim Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH Perom Matijevićem. Neposreda
više ...
Upravljanje kvalitetom - CAF u ADS-u FBIH
Sarajevo, 24. juli - Radna grupa Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) radila je na izradi Akcionog plana i prioritizaciji aktivnosti u okviru implementacije CAF-a i unapređenja efektivnosti procesa rada, uz facilitaciju vanjskog eksperta Thomasa Proroka. Vla
više ...
Održane četiri dvodnevne obuke „Politike Europske unije“
Sarajevo, 6. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) tokom maja su održane četiri dvodnevne radionice na temu „Politike Europske unije". Radionice su održane u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Tuzli. Ukupno je 71 državni služ
više ...
Okončana radionica „Finansijsko upravljanje i kontrola u JLS“
Sarajevo, 2. juni - U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine tokom maja je održano četiri jednodnevnih radionica na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola u jedinicama lokalne samouprave (JLS)". Radionice su održane u Vitezu 24. maja, Tuzli 24. maj
više ...
ADS FBiH započeo realizaciju Programa edukacije za rukovodeće državne službenike
Sarajevo, 25. maj - Danas je u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) započela dvodnevna radionica na temu „Upravljanje razvojem organizacije". Radionica se održava u zgradi Parlamenta FBiH u Sarajevu, a sudionici su rukovodeći državni sl
više ...
Održan skup „Transparentnost i odgovornost kao mehanizmi antikorupcijskoga djelovanja“
Sarajevo, 27. april - Jučer je u Sarajevu održan okrugli stol „Transparentnost i odgovornost kao mehanizmi antikorupcijskoga djelovanja". Okrugli stol je organizirao Transparency International BiH u suradnji sa Europskom akademijom demokratije. Skup je organiziran u okviru projekta &b
više ...
Direktor Begić na regionalnoj konferenciji u organizaciji Transparency Internacional BiH
Sarajevo, 14. marta - U Sarajevu je danas i jučer održana Regionalna konferencija „Dijalogom i suradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave". Na konferenciji je prezentiran izvještaj trećeg monitoringa reforme javne uprave u BiH, a prezentaciju je
više ...
Obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“ održana u Tuzli i Livnu
Livno-Tuzla, 10. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65.
više ...
U Zenici i Sarajevu održana obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
Zenica-Sarajevo, 3. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizirala je dva jednodnevna programa obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU". Obuke su održane u Saraje
više ...
Okončana edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”
Bihać-Livno, 2. mart - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizirala je jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK". Obuka je od
više ...
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Suprotstavljanje korupciji i jačanje integriteta organa državne službe
ANKENTNI OBRAZAC O POSTUPKU OCJENJIVANJA-NOVO
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.