Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 10
Svim stranicama: 21
 
Najave održavanja ispita i obuka
     
 
Najave događaja
Obuka „Javne nabavke za JLS“ na pet lokaliteta
Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), organizira jednodnevni program obuke na temu „Javne nabavke za JLS". Obuka će se održati u Tuzli 23. januara, Vitezu 24. januara,
više ...
Tri dvodnevne obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“
Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, organizira dvodnevni program obuke na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima". Obuka će se održati u Tuzli 18. i 19. januara, Bosansk
više ...
U Konjicu obuka iz oblasti strateškog planiranja za organe uprave u FBiH
Sarajevo, 9. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) u suradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u okviru provedbe Projekta Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika (SPPD II), organizira program stručnog o
više ...
Vlada FBiH produžila moratorij na zapošljavanje državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31. marta 2017. godine
Sarajevo, 29. decembar - Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica
više ...
 
     
 
Događaji
Okončana edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom i ABC o IPA II“
Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2020) koji je Vlada Federacije BiH usvojila na svojoj 65.
više ...
Četiri jednodnevne obuke za JLS
Sarajevo, 29. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH), u okviru Programa obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu obuku na temu „Emocionalna inteligencija i uspješna komunikacija". Obuka je održana u Saraje
više ...
Stečena osnovna znanja potrebna za napredno konfiguriranje i administriranje Microsoft Windows Server operativnog sistema
Sarajevo, 23. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Plana i programa obuke za 2016. godinu, organizirala je jednodnevnu edukaciju u oblasti administriranja Microsoft Windows Server operacionog sistema koja je jučer održana u u Sarajevu.
više ...
Održana edukacija na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima“
Sarajevo, 22. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je dvodnevnu obuku na temu „Primjena Zakona o stvarnim pravima" koja je održana u Sarajevu 21. i 22. decembra.Svrha održavanja ove obuke je bila osposobiti polaznike za
više ...
Obuka u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima za sektor voda u FBiH
Sarajevo, 15. decembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) i Mreža instituta i škola za javnu upravu Centralne i Istočne Evrope (NiSPAcee) - u okviru projekta „Obuka uposlenika u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima za sektor voda u F
više ...
Okončana obuka ''Javne nabavke''
Sarajevo, 1. decembar - Agencija za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) za uposlene u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine organizirala je pet jednodnevnih obuka na temu „Javne nabavke''. Obuke su održane u Tuzli i Vitezu 22. novembra, Bosanskom Petrovc
više ...
U Sarajevu održana dvodnevna međunarodna radionica „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resursima“
Sarajevo, 7. novembar - U Sarajevu je 3. i 4. novembra održana dvodnevna radionica na temu „Unapređenje procesa zapošljavanja i selekcije u državnoj službi: IT platforma za oblast upravljanja ljudskim resusrima". Radionica je održana u organizaciji Agencije za državnu služ
više ...
Održan sastanak IT Projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
Sarajevo, 29. septembar - U Sarajevu je održan sastanak članova Implementacijskoga tima (IT) Projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini". Na sastanku je usvojen periodični izvještaj, te dokumenti: Analiza norma
više ...
U Zenici održan sastanak sa kontakt osobama za obuku
Zenica, 21. septembar - U Zenici je prije dva dana održan sastanak sa kontakt osobama za obuku. Sastanku je prisustvovalo 16 predstavnika iz kantonalnih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona i jedinica lokalne samouprave koje pripadaju regionalnom lokalitetu Vitez u okviru Sistema obuke za je
više ...
Konferencija povodom završetka projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere“
Sarajevo, 21. septembar - U Sarajevu je održana konferencija povodom završetka projekta „Specijalistički program obuka za IT menadžere". Projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave, a implementirala ga je Akademika d.o.o Sarajevo.Projekt čija je vrijednost 204.0
više ...
 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dodatna lista trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u FBiH u 2016. godini
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Lista trenera ADS FBiH za 2016. godinu
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Plan integriteta ADSFBiH
Dopuna Liste eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopuna Liste eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.